Nie ma chyba na świecie miasta, które nie wywoływało by takich emocji religijnych jak Jerozolima. Miasto święte dla trzech największych religii monoteistycznych ? Judaizmu, Islamu oraz Chrześcijaństwa, przyciąga miliony pielgrzymów. Można zobaczyć tu miejsca uświęcone dla każdej z tych religii. Jerozolima jest jak wielki tygiel, w którym się zmieszały różne kultury. To miejsce, gdzie trzeba przyjechać choć raz w życiu.

Historia zmieszana z rzeczywistością.

Można śmiało powiedzieć, że Jerozolima to jedno z tym miast świata, które są przedziwną mieszanką historii i współczesności. Ta mieszanka jest nierozerwalna, nie da się jej oddzielić od tego co się dzieje obecnie. Miasto nie zostało założone przez plemiona Izraelskie, ale zdobyte około 1000 r p.n.e. przez króla Dawida. Już od samego początku została obwołana stolicą państwa żydowskiego i stała się centralnym miejscem religijnym. Według wierzeń to w tym mieście w świątyni zbudowanej przez Salomona była przechowywana Arka Przymierza ? skrzynia, w której przechowywano tablice z przykazaniami danymi przez Boga Mojżeszowi. Przez wieki Jerozolima przechodziła z rąk do rąk. Zdobyta i splądrowana przez Babilończyków, Persów, a w końcu Rzymian. W końcu w VII wieku została zdobyta przez Muzułmanów. Na tym jednak krwawa historia świętego miasta się nie skończyła. Od XI wieku niemal przez dwieście lat była areną walki rycerzy krzyżowych z muzułmanami o panowanie nad Palestyną oraz Jerozolimą. Ostatecznie żołnierze muzułmańscy pokonali krzyżowców w roku 1244. Potem przyszedł okres panowania tureckiego w latach 1517 ? 1917, kiedy to pod to zarówno Jerozolima jak i sama Palestyna znalazła się pod protektoratem brytyjskim, a w roku 1948 powołane zostało Państwo Izrael. Od tego czasu ponownie rozgorzał konflikt z muzułmańskimi sąsiadami o prawo posiadania Jerozolimy w granicach państwa. Obecnie Jerozolima jest podzielona pomiędzy Palestynę i Izrael. To arena krwawych zajść, gdzie giną nie tylko żołnierze, ale i niewinni cywile zarówno po stronie arabskiej jak i żydowskiej.

Religia wszechobecna.

Na ulicach Jerozolimy można zauważyć wszechobecność religii. Nie zależnie gdzie się spojrzy są symbole judaistyczne, chrześcijańskie lub muzułmańskie. Wojna, która jest prowadzona w tym mieście jakby nie dotykała licznych pielgrzymów w tych wielkich religii. Każdego roku miliony wiernych odwiedza miejsce gdzie miał być pochowany Chrystus, ścianę płaczu, czy też meczet Al Aksa. Zwiedzających oraz pielgrzymów może zadziwić, że codzienne życie trwa, na ulicach Izraelskiej części miasta można zjeść w palestyńskich knajpkach, żydowskie sklepy nie są niczym dziwnym w Jerozolimie po Palestyńskiej części. Da się wyczuć nerwowość, jednak życie trwa dalej. Dla pielgrzymów najważniejsze są miejsca uświęcone, a tych nie brakuje w Jerozolimie.