Dzięki okuciom budowlanym możliwe jest wykonanie solidnych zamknięć i zabezpieczeń, które uniemożliwiają otwarcie się elementów stolarki budowlanej oraz furtek czy bram. Bardzo często stosowanym rozwiązaniem w tym zakresie jest wrzeciądz. Pozwala on na zamknięcie wejścia za pomocą otwieranej kłódki. Ogromną zaletą tego typu rozwiązania jest jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo jego koszt nie jest wysoki.

Rodzaje okuć budowlanych

Na okucia budowlana składa się wiele różnych wyrobów. Wszystkie ułatwiają prawidłowe działanie stolarki drzwiowej i okiennej. Okucia budowlanej pozwalają na sprawne łączenie poszczególnych elementów stolarki. Oczywiście dzięki nim możliwe jest również komfortowe otwieranie, zamykanie i podtrzymywanie drzwi, okien, klap i innych zamknięć. Na rynku wyróżnić można różne rodzaje okuć budowlanych. Wśród nich wymienić można zawiasy o różnych konstrukcjach oraz złączna i narożniki, które ułatwiają montaż skrzydeł okiennych czy drzwiowych. Tego typu okucia zalicza się do grupy okuć łączących. Wyróżnić można jeszcze okucia zabezpieczające. Mowa tu choćby o haczykach blokujących uchylone okno, drzwi czy furtkę oraz o podpórkach i rozkładanych nóżkach, które zapobiegają samoczynnemu zamknięciu się elementów stolarki okiennej. Wspomnieć trzeba jeszcze o okuciach uchwytowych, czyli klamkach, gałkach czy różnych pochwytach. Osobą kategorią się okucia budowlane zamykające.

Okucia budowlane zamykające

Jak wspomniano, nieco inną grupą okuć budowlanych są okucia zamykające. Do nich zalicza się właśnie m.in. wrzeciądz. Okucia zamykające zabezpieczają drzwi, oka, bramy, czy futryny przed otwarciem bez osoby postronne. Oprócz wrzeciądzu do tego typu okuć zaliczają się oczywiście zamki, których otwarcie wymaga użycia klucza. Na rynku dostępne są różne rodzaje zamków. Wymienić można tu choćby zamki wpuszczane, nawierzchniowe oraz hakowe. Dzięki temu możliwy jest wybór takiego zamka, który najlepiej spełnia indywidualne potrzeby i wymagania. Do grupy okuć zamykających zalicza się również kłódki, zasuwy oraz skoble. Wszystkie te elementy skutecznie zabezpieczają drzwi i okna przed otwarciem.

Wrzeciądz jako okucie zamykające

Ciekawym rozwiązaniem jest wspomniany już wrzeciądz. Standardowo składa się z metalowej listwy lub płaskownika. Listwa lub płaskownik montowany jest do drzwi, furtki, bądź bramy za pomocą ruchomego połączenia. Zwykle jest to metalowy pręt z oczkiem, który zaczepiany jest na wywiercony w nim otwór. Na rynku dostępne są również wrzeciądze w postaci dwóch takich samych elementów w formie wygiętego płaskownika z otworem.

Artykuł sponsorowany