Nie sposób nie zauważyć, że każdy pracodawca szuka przede wszystkim kandydatów do pracy ze znajomością języka obcego. Może nie jest to warunek konieczny otrzymania pracy, ale jest to na pewno spory atut, który warto wykorzystać. Warto jednak wiedzieć, że znajomość języka obcego ma wpływ nie tylko na otrzymanie samej pracy, ale również może mieć wpływ na wysokość zarobków, a nawet na dochody przedsiębiorstwa.

Do You mówić English?

Niestety mimo, że nauka języków obcych często jest wykładana już od przedszkola, to wciąż niewielu naszych rodaków biegle się posługuje w języku Shakespeare?a czy też Goethego, nie mówiąc już o innych językach. Jako powód wskazuje się to, że w szkołach zarówno uczniowie jak i sama kadra nauczycielska niezbyt się przykłada do nauki, czego efektem jest brak biegłego opanowania języka obcego. Tylko niewielka grupa młodych osób potrafi swobodnie wypowiadać się w jakimkolwiek obcym języku, a pośród starszych ten odsetek jest jeszcze mniejszy. To jest o tyle dziwne, że większość ma świadomość, iż możliwość otrzymania ciekawej propozycji pracy jest związana najczęściej z posiadaniem umiejętności porozumiewania się w konkretnym języku. Powodem takich wymagań jest fakt, że większość przedsiębiorstw posiada kontakty z partnerami zagranicznymi, więc nie ma nic dziwnego, że chce zatrudniać osoby, które już tą naukę opanowały, a nie trzeba inwestować w jej dokształcanie. Można również zauważyć, że osoby, które posiadają tą znajomość zarabiają więcej, czasem nawet posiadając niższe stanowisko. Warto również zauważyć, że osoby posługujące się biegle językami obcymi są częściej awansowane w drabince służbowej.

Warto się uczyć?

Nie ma dwóch zdań. Warto znać co najmniej jeden język obcy. Mowa jest tu nie o znajomości na poziomie większości polskich turystów, ale znajomości biegłej zarówno w mowie jak i w piśmie. Wiele firm posługuje się językiem technicznym, zwanym również biznesowym. To specyficzna odmiana najczęściej języka angielskiego, ale i niemieckiego, chińskiego itp. Szukając pracy w konkretnej branży warto więc poznać tą biznesową odmianę języka. Wiele Polaków wyjeżdża za granicę za pracą. Przez nieznajomość języka kraju, w którym chcą podjąć pracę, otrzymują o wiele niższe wynagrodzenie, czy też wyłącznie nisko płatne prace fizyczne, które takiej znajomości nie wymagają. Obecnie ocenia się, że znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym opanowała zaledwie 1/3 naszych rodaków. To wynik grubo poniżej średniej europejskiej. Warto się więc zabrać do roboty. Na rynku jest wiele szkół oferujących szkolenie z zakresu znajomości posługiwania się językami obcymi. Warto jednak szukać tych, które posiadają jak największą renomę. Trzeba pamiętać, ze renoma szkoły to jedno, ale jeśli nie da się wiele z siebie, to efektów nie będzie. Naukę warto rozpocząć od klasycznej odmiany języka obcego, a dopiero po jej opanowaniu poznać wersję jego wersję biznesową. Ucząc się trzeba jak najwięcej porozumiewać się w poznawanym języku. Specjaliści z zakresu rynku pracy, wskazują iż najlepiej jest znać więcej niż jeden język obcy. W przypadku naszych rodaków trzeba powiedzieć, że doskonałym wynikiem będzie jeśli obecny odsetek Polaków ze znajomością języka obcego się podwoi.