Rak piersi jest to złośliwy nowotwór, który rozwija się z komórek gruczołu piersiowego, miejscowo w piersi i daje przerzuty do węzłów chłonnych oraz narządów wewnętrznych. W Polsce według oficjalnych danych co 14 Polka choruje na nowotwór piersi. Jak pokazują statystyki nowotwór ten stanowi aż 23% wszystkich nowotworów złośliwych, a co jest zatrważające wywołuje on aż 14% zgonów pośród chorujących kobiet. Zatrważające są również dane, które podają, że przeszło 1,5 miliona kobiet na całym świecie zapada na tą chorobę, z czego prawie 1/3 umiera. Rak piersi najczęściej występuje u kobiet, mężczyźni na ten rodzaj nowotworu zapadają bardzo rzadko.

Przyczyny choroby.

Przyczyny zachorowania na nowotwór piersi nie są jeszcze znane. Jak podają lekarze jest szereg uwarunkowań, które mogą wpłynąć na to, że kobieta zachoruje. Jednym z najczęściej wymienianych jest wiek kobiety. Ze statystyk można wyczytać, że znakomita większość chorujących kobiet, które przekroczyły 45, a nawet 50 rok życia. Młodsze kobiety ta choroba dotyka o wiele rzadziej. Jak wskazują badania, istotnym elementem, który ma wpływ na zachorowanie może mieć uwarunkowanie genetyczne ? 10 % u kobiet, które zachorowały, jako jedną z przyczyn wskazano obciążenie genetyczne przekazane przez matkę. Co więcej im większa liczba kobiet obciążanych tym genem w pierwszym stopniu pokrewieństwa, tym większa prawdopodobieństwo zachorowania i to już w młodszym wieku. Dokładna mapa genotypu powodującego tą ciężką chorobę nie jest jeszcze znana, ale lekarze zauważyli, że u kobiet chorych na nowotwór piersi najczęściej jest uszkodzony gen BRCA. Występuje on u 80% tej populacji. Pozostała część kobiet posiadała uszkodzone geny ATP, BRIP1, TP3, CHEK i inne. Naukowcy badający przyczyny uważają, ze znaczny wpływ na zachorowanie ma również wczesny wiek pierwszej miesiączki, a także późny ostatniej. Określane one są jako czynniki wpływające na wydłużenie narażenia tkanki gruczołu piersiowego na hormony jajników. Im dłużej trwa to działanie, tym większe prawdopodobieństwo zachorowania.

Profilaktyka i wczesne wykrycie zmniejszają ryzyko.

Nie ma możliwości, by całkowicie wyeliminować zachorowanie na ten nowotwór. Można jednak zmniejszyć ryzyko śmierci spowodowanej przez tą chorobę. Najprościej mówiąc trzeba wdrożyć programy profilaktyczne, które będą promować wczesne badania. Im wcześniejszy wykryty nowotwór, tym ryzyko śmierci jest niższe. W naszym kraju szeroki program badań skriningowych uruchomiono na Śląsku. Zaproszono wszystkie kobiety w wieku 55 ? 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne, by wykluczyć zmiany wskazujące na nowotwór. Bardzo ważnym jest też objęcie stałą kontrolą wszystkie kobiety, u których wykryto wadliwe geny, wywołujące raka piersi. Prowadzi się również szeroką kampanię samobadania piersi. Powstały w tym celu różne aplikacje, które pomagają w samodzielnym badaniu piersi, a także przypominają o regularnym ich dokonywaniu.